PRAVILA PRIVATNOSTI 

 1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka 

DOBROVIT J.D.O.O. poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime DOBROVIT J.D.O.O. (od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednički „Stranice“). U tom smislu DOBROVIT J.D.O.O. djeluje kao voditelj obrade („Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke. 

Za sve upite vezane uz obradu osobnih podataka možete nas kontaktirati na clusterbioq@gmail.com 

 1. Vrste podataka koji se obrađuju 

Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet („Osobni podaci“)). U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu i usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili nagradnim igrama ili koristite druge značajke ili funkcije naše Stranice. 

DOBROVIT J.D.O.O. neće prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjeta web stranici) i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu. 

Određene stranice na Stranicama mogu vam omogućiti da izradite vjerodajnice za prijavu upisivanjem svog korisničkog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke i drugih informacija. Ako odlučite izraditi vjerodajnice za prijavu putem svog računa pomoću jednog od dostupnih alata društvenih mreža za provjeru autentičnosti, dopuštate nam da pristupimo vašim Osobnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste učinili javno dostupnim (npr. ime, korisnički ID, profilna slika), te informacijama kojima „Dopustite“ da Stranica pristupa. Stoga, putem autentifikacije putem jedne od opcija društvenih mreža, dopuštate nam da primimo vaše podatke koji su dostupni. Preporučujemo da pregledate relevantna pravila privatnosti trećih strana i sve uvjete i odredbe za metodu koju odlučite koristiti za provjeru autentičnosti. 

Kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podaci (npr. IP adresa, postavke kupnje, značajke za profiliranje) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca („Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika“) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću „kolačića“ i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne. 

 1. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka 

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje: 

A.Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora ili prihvaćanja ponude(npr. Odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici); 

B.Izvršiti ugovor ili stavke ponude/računa kojem ste vi ugovorna strana ili naručitelj naših usluga/proizvoda (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge klijentima); 

C.Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim; 

D.Pridržavanje zakonske obveze kojoj DOBROVIT J.D.O.O. podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom); 

E.Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava; 

F.Slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanja tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama; 

G.Davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama. 

Davanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti DOBROVIT J.D.O.O. da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva. 

 1. Primatelji 

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo: 

 • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa klijenata, analiziranje podataka i pružanje marketinške podrške, obradu plaćanja kreditnim karticama i pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju Osobne podatke u ime DOBROVIT J.D.O.O. kao izvršitelji obrade; 
 • osobama ovlaštenima od DOBROVIT J.D.O.O. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici DOBROVIT J.D.O.O. ); 
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka koji se pružaju na DOBROVIT J.D.O.O. ; da zaštite i brane prava ili imovinu DOBROVIT J.D.O.O. i ove Stranice ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika DOBROVIT J.D.O.O., njegovih Stranica ili javnosti); 
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama. 
 1. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje 

DOBROVIT J.D.O.O. zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na treće strane poštivajući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika. 
Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta: 

 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga; 
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev klijenta; 
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu klijenta; 
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa; 
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva; 
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika. 
 1. Zadržavanje 

DOBROVIT J.D.O.O. će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 2.F i 2.G, vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Osim gore navedenog, DOBROVIT J.D.O.O. će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka. 

 1. Vaša prava 

DOBROVIT J.D.O.O. vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od DOBROVIT J.D.O.O. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama. 

 1. Poveznice na druge stranice 

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane DOBROVIT J.D.O.O.. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo, te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u vaš računalni sustav. 

 1. Zaštita privatnosti djece 

DOBROVIT J.D.O.O. ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke od bilo koje osobe mlađe od šesnaest (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlađe od trinaest (13). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštena primjenjivim zakonom, mlađa od trinaest (13) godina, trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole, dijete možda neće moći sudjelovati u određenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta ako nas kontaktira pomoću jedne od opcija navedenih u odjeljku „Upravljanje Vašim osobnim podacima“ (molimo navedite djetetovo ime, adresu i e-mail adresu). 

 1. Sigurnosne prakse 

Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvan ugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu. 

 1. Mjerodavno pravo/jurisdikcija 

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (jurisdikcija primjenjiva na DOBROVIT J.D.O.O. ), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj, te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona. 

 1. Prijenos imovine 

Tijekom svog poslovanja, možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne DOBROVIT J.D.O.O. ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica, mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama. 

 1. Salvatorska klauzula 

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom. 

 1. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti 

DOBROVIT J.D.O.O. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena. 

 1. Kontakt informacije 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati naDOBROVIT J.D.O.O., +385 99 467 7471, clusterbioq@gmail.com 

Uvjeti korištenja 

Autorska prava 

Svi sadržaji objavljeni na ovom web podliježu zaštiti autorskih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web i sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. 

Politika kolačića (cookies) 

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne. 

Što je kolačić? 

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. 
Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. 

Kako onemogućiti kolačiće? 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku te putem linka na dnu ove stranice. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica. 

Što su privremeni kolačići? 

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke. 

Što su stalni kolačići? 

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama. 

Što su kolačići od prve strane? 

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe. 

Koristi li ova web stranica kolačiće? 

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo. 

Kakve kolačiće koristi ova web stranica? 

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite 
 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke 

Ima li na web stranici kolačića treće strane? 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti. 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića 

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima: 

http://www.allaboutcookies.org/http://www.youronlinechoices.eu/ 

  

UVJETI KUPNJE, POVRATA I REKLAMACIJA 

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU 

Naziv: DOBROVIT J.D.O.O. 

Adresa: Ivana Mažuranića 52, Bilje 

Skraćen naziv: DOBROVIT J.D.O.O. 

Sjedište: Ivana Mažuranića 52, Bilje 

OIB: 91426739728 

Broj telefona: +385 99 5463 173 

Adresa elektroničke pošte: clusterbioq@gmail.com 

Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene cijena. 

Korisnik je osoba koja koristi našu web stranicu isto kao i svaki kupac i posjetitelj naše web stranice. 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem naše internet stranice regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem naše internet stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. 

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta. 

Sadržaj naše web stranice dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezici za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo. 

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA 

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na našoj internet stranici.  Zadržavamo pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA 

Kupovina se obavlja na našim internet stranicama društva ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je razumio Uvjete korištenja te da ih prihvaća. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naša tvrtka/obrt ili pravna osoba ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o primitku narudžbe i slanju paketa. 

U slučaju da nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će telefonom ili elektroničkom porukom u kontakt stupiti djelatnik našeg društva u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda. 

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. 

Narudžbu proizvoda kupac može obaviti nakon registracije na našoj web stranici klikom na poveznicu „Registrirajte se“ i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Ako je kupac već registriran, u svoj korisnički račun ulazi klikom na poveznicu „Prijavite se“ te upisom korisničkog imena i lozinke i klikom na „Potvrdi“. Narudžbu je u određenim slučajevima moguće napraviti I bez registracije. 

Na našoj web stranici moguće je obaviti narudžbu i kao gost. U tom slučaju od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe. 

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta na svijetu. 

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Traži” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda na našoj web stranici koji je uređen prema vrstama proizvoda. 

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. 

Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice klikom na „Vaša košarica“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na „Vaša košarica“ preusmjerit će se na stranicu gdje se daje pregled proizvoda u košarici. 

Kupac može odabrati „Završi narudžbu“ nakon čega će se preusmjeriti na stranicu na kojoj je kupac dužan unijeti svoje osobne podatke. Podaci označeni crvenom zvjezdicom su neophodni za nastavak. Moguća je dostava na adresu različitu od adrese kupca, te ukoliko želi iskoristiti navedenu mogućnost, kupac može označiti kućicu pored „Želim da mi naručene artikle pošaljete na drugu adresu“ te unijeti potrebne podatke. 

Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice „Pročitao/la sam i prihvaćam uvjete korištenja usluge“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. 

Klikom na „Potvrdi“ kupcu se otvara obrazac u kojem odabire način plaćanja i vrstu dostave. 

Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Završi narudžbu“. 

Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. 

Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan. 

Vezano za bilo koji upit kupac nas može kontaktirati društvo na kontakte navedene u ovom dokumentu ili na našoj web stranici. Ukoliko niste primili naručene proizvode koje ste platili u ugovorenom roku dostave molimo da nas obavijestite. 

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA 

Odabir načina plaćanja 

Naručene proizvode i dostavu možete platiti prema modelu kojeg sami izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. 

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti : 

plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem) 

uplatom na žiro račun 

jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama 

online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica, PayPalom ili KEKS Pay aplikacijom. 

Napominjemo da određeni načini plaćanja privremeno ili trajno mogu biti onemogućeni odlukom trgovca. 

1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem) 

Ukoliko se odlučite za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke dužni ste proizvode platiti tek prilikom preuzimanja istih. Račun za naručeni proizvod dužni ste podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. 

2. Plaćanje karticama 

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge. 

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice. 

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražena u hrvatskim kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta. 

DOSTAVA 

Dostava u RH i ostale zemlje 

Dostava se vrši unutar Republike Hrvatske. Isporuka se vrši u roku 1 do 14 dana od zaprimljene narudžbe. 

Izvršavanje dostave 

Dostava se vrši posredstvom renomiranih dostavnih službi (Hrvatska pošta i GLS ili druga prema izboru Trgovca). Dostava se vrši na prag kućne ili poslovne adrese. 

Isporuka kupcu 

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. 

Cijene dostave 

Cijena dostave biti će navedena na stranici košarice I naplate. Dostavu snosi kupac. 

Primitak pošiljke 

Svojim potpisom pri preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket (ili pakete) u neoštećenom stanju. Nakon što kupac preuzme paket, dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja. 

Odbijanje preuzimanja 

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Okvirno je trošak nepreuzimanja pakata – slanja, povrata i ležarine- ukupno od 70kn do 90 kn ako paket nije teži od 30kg. 

OPĆE INFORMACIJE 

Korisnici naše web stranice stranice su dužni prije narudžbe proizvoda klikom na ikonu „Završi narudžbu“ pročitati Uvjete korištenja. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete korištenja, možete nas kontaktirati na naše kontakte navedene na našoj web stranici ili u ovom dokumentu. 

Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. 

Tvrtka omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Tvrtka ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranice. Tvrtka ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno. 

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Tvrtka ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem naše web stranice. 

zvrtkaadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu danom objave na našoj web stranici. Uvjeti korištenja dostavljaju se putem e-pošte u PDF obliku. Za kupca su obvezujući Uvjeti korištenja koji su mu dostavljeni putem e-pošte u PDF obliku. 

Tvrtka zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa. 

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima, pročitati prije kupnje detalni opis proizvoda a u slučaju nejasnoča nas kontaktirati. Tvrtka ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Uvjeta korištenja i pozitivnih propisa. 

  

MATERIJALNI NEDOSTACI 

Tvrtka dgovara za materijalne nedostatke proizvoda. 

Nedostatak postoji: 

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 

kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 

ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.). 

ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji, 

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. 

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača: 

 1. uklanjanje nedostatka, 
 1. predaja drugog proizvoda bez nedostatka, 
 1. sniženje cijene 

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. 

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. 

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi. 

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima. 

  

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. 

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. 

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. 

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda. 

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. 

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest. 

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu sjedišta navedenu u ovom dokumentuili elektroničkom poštom na našu e-mail adresu adresu u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora u slobodnoj formi. 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. 

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. 

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu sjedišta naše tvrtke navedenu u ovom dokumentu. 

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. 

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. 

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu. 

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. 

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe. 

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog putem naše web stranice nije dopušteno u sljedećim slučajevima kada je: 

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču; 
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom; 
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke; 
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. 

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. 

Izvršenje povrata proizvoda 

Kupac je dužan proizvod koji vraća vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. 

  

REKLAMACIJA PROIZVODA 

Reklamacija se može podnijeti poštom na naše adresu navedenu u ovom dokumentu. 

Ukoliko je reklamacija opravdana, trgovac nudi zamjenu uređaja, servis ili mogućnost povrata sredstava u roku od 14 dana po naručenoj robi. 

Ovo pravo na reklamaciju ne isključuje ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama (Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima). 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem elektroničke pošte na našu email adresu navedenu u ovom dokumentu ili poštom na našu adresu navedenu u ovom dokumentu. 

Kako bi potrošaču Trgovac odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. 

Odgovor na prigovor potrošača Trgovac zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.   

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača. 

U slučaju eventualnog spora Trgovac i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. 

PRAVNE OSOBE 

Kada proizvode na našoj web stranici naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Materijalni nedostatak“, „Pravo na jednostrani raskid ugovora“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.